Video dự thi 2015

 

CĐN Nha Trang

 

 Bộ ảnh dự thi 2015

 

  • CĐN Số 1 BQP

  • CĐN Long Thành Nhơn Trạch

  • CĐN Kỹ Thuật Công Nghệ Tuyên Quang

  • CĐN Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM 2

  • CĐN Kỹ Thuật Công Nghệ Tp.HCM 1

  • CĐN Kiên Giang

  • CĐN Đà Lạt

  • CĐN Chu Lai - Trường Hải

  • CĐN Cơ khí nông nghiệp

  • CĐN Cơ Giới và Thủy Lợi

  • CĐN Cơ Điện Xây Dựng Bắc Ninh

  • CĐN Cơ Điện - Xây dựng Và Nông Lâm Trung bộ

  • CĐN Cần Thơ

  • CĐN Bình Thuận

  • CĐN Bắc Kạn

  • CĐN Cơ Điện Phú Thọ
 

 Tin tức sự kiện

 
 

 Giải thưởng video

 
 

 Giải thưởng bộ ảnh

 
 
 

 Đơn vị tổ chức